ข่าวกิจกรรม/ภาพกิจกรรม


แบบสำรวจจำนวนร้อยละของผู้เรียนที่อ่านหนังสือ (ไม่รวมหนังสือเรียน) กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน และแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 1

โพสต์13 ก.ค. 2561 02:40โดยsnk1 admin

แบบสำรวจจำนวนร้อยละของผู้เรียนที่อ่านหนังสือ (ไม่รวมหนังสือเรียน) กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน และแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 1
ที่เว็บไซต์ http://gg.gg/b0dj4

รายชื่อโรงเรียนที่ใช้อินเตอร์เน็ตของ Uninet จ านวน 77 โรงเรียน

โพสต์9 มี.ค. 2561 23:35โดยsnk1 admin

รายชื่อโรงเรียนที่ใช้อินเตอร์เน็ตของ Uninet จ านวน 77 โรงเรียน  ประกอบการกรอกข้อมูล

เฉลยข้อสอบวินิจครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560

โพสต์11 ม.ค. 2561 18:54โดยsnk1 admin

เฉลยข้อสอบวินิจครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สามารถให้โรงเรียนดาวน์โหลดได้ที่นี่

1-4 of 4