วิดิทัศน์การประเมินเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

โพสต์20 พ.ย. 2559 14:37โดยsnk1 admin   [ อัปเดต 20 พ.ย. 2559 23:12 ]

วิดีโอ YouTube

https://drive.google.com/a/esdc.go.th/file/d/0B4f6D6FuPSYfLVBiOUllSk1yRmM/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=067H2tuMh6o


Comments