รายชื่อโรงเรียนที่ใช้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์สื่อสารดาวเทียม และระบบโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม iPSTAR

โพสต์7 ก.พ. 2560 19:37โดยsnk1 admin
รายชื่อโรงเรียนที่ใช้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์สื่อสารดาวเทียม และระบบโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม iPSTAR