โครงการพัฒนาการออกเสียง ร,ล และคำควบกล้ำ(ร,ลด้วยรักษ์ ควบกล้ำด้วยใจ)

โพสต์23 ม.ค. 2561 00:44โดยsnk1 admin   [ อัปเดต 23 ม.ค. 2561 01:03 ]
ประชาสัมพันธ์เชิญชวญโรงเรียนสื่อวีดีทัศน์กิจกรรมการพัฒนาการออกเสียง ร,ล และคำควบกล้ำ โครงการพัฒนาการออกเสียง ร,ล และคำควบกล้ำ(ร,ลด้วยรักษ์ ควบกล้ำด้วยใจ)
   1. โครงการพัฒนาการออกเสียง ๓ นาที
   2. โครงการพัฒนาการออกเสียง โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
   3. โครงการพัฒนาการออกเสียง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Comments