การคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๐

โพสต์9 มี.ค. 2560 03:16โดยsnk1 admin

ด้วย  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพครูด้านการบูรณาการทักษะชีวิตในการจัดการเรียนรู้ในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนจนเกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเพื่อรับรางวัล “ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๐”

               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ขอเชิญชวนครูที่มีผลงานดังกล่าวเข้าร่วมคัดเลือก “ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๐” ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยส่งผลงานมาที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้เหลือประเภทละ ๑ คนแล้วส่งผลไปคัดเลือกในระดับประเทศ ต่อไป

               จึงเรียนมาเพื่อทราบ

การคัดเลือกครูตนแบบการจัดการเรียนรูบูรณาการทักษะชีวิต ประจําป ๒๕๖๐  ดาวน์โหลดได้ที่นี่

https://drive.google.com/open?id=0B4f6D6FuPSYfUzM3Q1FzcHRuLTg

Ċ
snk1 admin,
9 มี.ค. 2560 03:16
Comments